JANNE  KUMMER

Digital + Performing Arts
 

AKA.ALASKA
 

IWTB_AltFrame.png
SSWPAC_Final2.jpg

 |AIRCONDITION|

2019 | ballhaus ost | berlin

 

urin-janne_fee4.jpg

 |20_Shades_of_Yellow|

2018 | sophiensäle | berlin

 

| THE AE – GUIDANCE FOR AN EXTREME PRESENT |

2017 | Ballhaus ost | berlin

 

| VÖLUSPÀ LA |
2016 | HalloFestspiele | Hamburg
 
| Loop.Loop. - DIE DEADLINE |
oktober 2014 | bat - studiotheater | berlin
 
| HOTEL EUROPA. |
2013 | maxim gorki theater | berlin
 
CoC.jpg

 |Children of Compost|

2018 | ballhaus ost | berlin

 

| Quantified Me 3D |
September 2016 | ballhaus ost berlin 
 
| ZANGEZI |
februar 2016 | berliner staatsoper 
 
| G I E D |
märz 2014 | bat - studiotheater | berlin
| Die Ordnung der Dinge - GRANIT. |
2013 | bat - studiotheater | berlin
 

| THE SENSATIONAL SENSATION |

2011 | bat - studiotheater | berlin